God jul fra Helsedirektoratet!

Leger under utdanning i patologi kan glede seg over nylig avgjørelse fra Helsedirektoratet: Spesialistkravet vedr. obduksjoner er redusert med øyeblikkelig virkning.

Vi siterer e-post-beskjed fra seniorådgiver Andreas Wedervang-Resell om dette:

Helsedirektoratet vedtok den 13.11.2018 å redusere kravet til obduksjoner fra 200 til 120, hvorav minst 70 voksenobduksjoner. I ny spesialistutdanning har Helsedirektoratet anbefalt tilsvarende minsteantall obduksjoner. 
Nytt attestasjonsskjema ble lagt ut på Helsedirektoratets hjemmeside i går og vi vil så snart som mulig sende ut informasjon til alle helseforetakene og patologforeningen om denne endringen. 
https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesialistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/patologi#attester/skjemaer-(krav-til-dokumentasjon)

Dette er en fornuftig avgjørelse, som bidrar til at det lave antallet obduksjoner i Norge ikke er til vesentlig hinder for utdanningen av spesialister. Det er først og fremst LIS'er som er i ferd med å avslutte sin spesialisering etter gammel ordning som får nytte av at det nye, reduserte kravet gis tilbalkevirkende kraft.

Godt nytt for patologimiljøet!