Den norske patologforening

2018

Hudpatologi i Graz

Silje Fismen har tilbrakt en uke av overlegepermisjonen ved mikroskopet til hudpatologene Lorrenzo Cerroni og Laila El Shabrawi-Caelen. Dermatopatologi er en subspesialitet der det er mulighet for sertifisering, og avdelingen i Graz er et viktig treningssenter.
8. februar 2018

Hele reisebrevet finner du som vedlegg til høyre.