Med godteri på reagensglass

Ledd i universitetenes forskningformidling er de årlige forskningsdagene i september, med info-torg over to dager (i år 21.-22.september) i mange byer. Forskningsgruppa "Liquid biopsies" i lungekreft ved NTNU deltok på en egen Forskernatt for ungdom i videregående, med perlekjeder som DNA-imitasjoner og mulighet til bl.a. å prøve bronkoskopi. Godteri på reagensglass (med fakta om kreft på etikettene) bidro også til godt besøk, forteller patologen Sissel Gyrid Fleim Wahl fra St.Olavs.

I samband med dei årlege Forskningsdagene ved NTNU, vert elevane i dei vidaregåande skulane i Trondheim og nabokommunane invitert til eigen Forskarnatt, der dei kan bli kjent med forskningsaktivitetane ved NTNU.  Vi er ei lita, nyoppstarta forskningsgruppe ved Institutt for klinisk og molekylær medisin som er i gang med forskning på væskebiopsiar («Liquid biopsy») frå lungekreftpasienter. Ein av primus motorene i gruppa, molekylærbiolog Anine Ottestad, overbeviste oss andre (molekylærbiolog Elisabeth Andresen og underteikna) om at dette måtte vi være med på, og slik blei det. Vi fikk med oss Arne-Kildahl Andersen, lungelege og forskar/phd stipendiat ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Forskergruppen klare til dyst, med bronkoskop, skjermer og godteri. Fra venstre Arne Kildahl-Andersen, Sissel GF Wahl, Elisabeth Fritzke Andresen og Anine Ottestad.
Arne og kollegaene hans arbeider med avanserte navigasjonsteknikkar ved bronkoskopi, og samarbeider med bl.a. SINTEF i utviklinga av nye navigasjonsverktøy.  Temaet «Hvordan kan vi se kreft?», med fokus på lungekreft, blei demonstrert frå ulike vinkler – frå makroskopisk til mikroskopisk – og molekylært nivå.  Vhja eit datasimuleringsprgram, vert CT bileta frå pasient omdanna til ein 3D modell av luftvegane, der ei raud linje gjennom bronkialgreiene viser vegen til tumor.Med hjelp av Arne, ein plastmodell av luftvegane, bronkoskop og simuleringsprogrammet kunne elevane forsøke seg på bronkoskopi og  biopsitakning frå tumor (for anledninga i form av ein oasis).   Hos underteikna sto digital mikrosopering oq quiz på programmet, medan molekylærbiologane hadde ordna med blodprøve (donert av undeteikna patolog) for å vise korleis plasma ser ut. For å demonstrere korleis DNA analyser av blodprøver (plasma) kan spele ei rolle i framtidig kreftdiagnostikk og oppfølging av kreftpasientar, tenestegjorde perlekjeder av varierande lengde rolla som DNA fragment og eit lengre perlekjede som referansesekvens.

«DNA» perlefragmenta måtte fiskast opp av ei blodprøve (vatn og konditorfarge)  for så å bli samanlikna  med referansesekvensen. Da kvelden starta var vi litt engstelege for konkurransen fra NTNUs Nanolab som hadde ein imponerande  stand ved sidan av oss, men både mikroskopering og især bronkoskopering og DNA analyser slo godt an. Ein skal heller ikkje underslå effekten av gratis godteri som for anledninga blei servert i reagensglas.

Forskningsdager vert også arrangert i andre norske byar, og vi vil på det sterkaste oppmuntre patologkolleger til å melde seg på! Å forklare ungdom bakgrunnen og prinsippa for hva vi held på med er ei utfordring, men utruleg moro. Arrangement av denne typen gir også eit flott høve til å bli kjent med andre forskningsmiljø ved universitetet, samtidig som ein får vist fram sitt eige felt.
Og konkurransen frå Nanolaben på nabostand? Ikkje noko problem. Nanofolka var fascinert av både «blod», mikro –og bronkoskopering , og invitasjonen om å komme på besøk til sjølve nanolaben er akseptert. 

Referat fra NTNU ved Sissel GF Wahl.

 

Patologene fra OUS og Ahus holdt stand på Universitetsplassen i Oslo. Karameller var et flyktig lokkemiddel, som ble erstattet av pussekluter med påskriften:"Eksakt diagnose for målrettet behandling" da uværet satte inn for fullt og elevene fylte bodene på grunn av iskaldt regn.

  

Mikroskopering er populært uansett vær og nytt av i år var diskusjonene med ungdomsskole-elevene rundt HPV-induserte forandringer, screening og vaksinering.

  

Lørdag var nytt lag på plass, her ved Joanna Ågren, Rune Lilleng og Ulla Randen, som svarte på spørsmål om prostata, brystkreft og digitalisering, utprøving av nye medikamenter og prognoseforskning. 

Formidling av eget fag er gøy og lærerikt, også for en selv! Og avdekker ikke minst pedagogiske begavelser i egne rekker! Her er nettredaktøren sammen med to av dem!

Formiddagskiftet fredag, godt innpakket mot kulda. Fra venstre nettredaktøren, Ane Kongsgaard og Guro Reinholt Melum.

 

Også i Bergen var patologien representert gjennom CCBIO, som hadde standen Stopp veksten av kreft. Bergensvær med sterk vind medførte behov for flytting av arrangementet. Vi satser på rapport fra dagene i Bergen neste år!