Ny e-post og konstituert styre i DNP

Styret har nå konstituert seg. Styreleder Ulla Randen (Ahus) har med seg Rolf Bruun Bie (SS) som nestleder og Ingvild Lobmaier (OUS) fortsetter som kasserer. Styremedlemmer er Ok Målfrid Mangrud (Lillehammer) og Kahlid Al-Shibli (NSS). Sekretær er Marie Andersland (Haukeland) og som varamedlem fungerer Maria Ramnefjell (Haukeland).Merk ny e-post til styret: dennorskepatologforening@gmail.com

Styrets viktigste, og prioriterte sak fremover vil være omlegging av utdanning av LIS og forankring av en enhetlig nasjonal utdanning av nye spesialister i patologi.

Det er opprettet en ny epostadresse som vil administreres av styrets sekretær: dennorskepatologforening@gmail.com . Henvendelser til styret, samt informasjon og kommunikasjon fra styret/sekretær vil foregå til og fra denne adressen.