Den norske patologforening

2018

Om Wilms og paraplystudier

Med 6-7 kasus hvert år, er man nødt til å reise ut for å bli ekspert. Ellen D'Hooghe fra OUS forteller om deltakelse i Central Pathology Review av nyresvulster hos barn, med besøk i Utrecht og Cardiff, og den påfølgende invitasjonen til å bli del av "rapid central review" for Nord-Europa. Les reisebrevet i sin helhet.
19. februar 2018

Reisebrev fra Ellen D'Hooghe,
overlege ved avdeling for patologi, Oslo Universitetssykehus

I forbindelse med min overlegepermisjon og som del av kompetanseheving innenfor patologi av solide svulster hos barn, har jeg fått anledning fra avdelingen, og støtte fra DNPs reisestipend til å delta på to Central Pathology Review møter for ”the International Society for Pediatric Oncology - Renal Tumour Study Group” (SIOP-RTSG). SIOP er en organisasjon som gjennom store internasjonale studier ønsker å øke kunnskap om barnekreft. SIOP-RTSG fokuserer på nyresvulster hos barn. De lager protokoller som vi i Oslo universitetssykehus, samt en stor del av verden, følger. Solide svulster hos barn er sjeldne, og antall kasus i Norge er få. Nyresvulster er en av de hyppigste, solide, ikke-CNS svulster hos barn, med forekomst nesten på lik linje med nevroblastom. I Oslo universitetssykehus har vi ca 6-7 kasus per år.

Det første review-møte jeg var invitert til fant sted i Utrecht 3-5/2 hos Dr. Ronald De Krijger. Det andre møtet var 27-29/4 i Cardiff hos Prof. Gordan Vujanic. På begge møtene ble litt over 200 kasus innenfor pediatriske nyresvulster revidert av central review patologer, alle disse fra diverse europeiske land. Møtene var ledet av Prof. Vujanic som er styremedlem i SIOP-RTSG og leder for denne patologigruppen.

Jeg fikk anledning til å komme noen dager før møtene begynte, og benyttet dem til å gjennomgå en del av de kasus som skulle bli diskutert, i eget tempo. Da var jeg bedre forberedt til selve møtene, og kunne delta mer aktivt i diskusjonene. Umbrella protocol SIOP-RTSG 2016, som går gjennom godkjenningsprosessen nå i Norge i 2018, har blitt diskutert på disse møtene. 

Det har vært utrolig lærerikt å få være med på disse møtene. Nyresvulster hos barn er som oftest Wilms tumores, men det er stor morfologisk variasjon, og klassifikasjonen og stadie-inndelingen er komplisert. Når man får så få kasus per år tar det lang tid før man samler nok erfaring, så det var veldig lærerikt å få sett nesten 500 kasus på så kort tid! Norge er et lite land med få kasus, og det er dermed helt vitalt at vi danner internationale nettverk for faglig samarbeid. SIOP-RTSG inviterte meg til å være med på deres årlige møte i Mallorca som var i juni, og patologimøte i Kiel som var i høst.

I oktober ble jeg kontaktet av Prof. Vujanic med spørsmål om jeg var interessert i å være rapid central review patolog for Nord-Europa, hvilket jeg aksepterte. Rapid central pathology review er en viktig del av den nye Umbrellastudien. Jeg er veldig spent og gleder meg til at studien skal komme i gang for fullt nå snart!
Det er fortsatt mye å lære, og det er få kasus i Norge, men ved å ha fått rapid central review-funksjonen, og med det få over 50 kasus per år, i tillegg til å delta i flere review-møter, satser jeg på å få godt med erfaring etter hvert.
Uten støtten fra avdelingen og DNP ville jeg ikke kunne vært på disse møtene, og dermed hadde jeg ikke fått dette utrolige spennende tilbudet! Tusen takk til Den norske patologforening for å gi folk mulighet til å dra ut i verden, danne nettverk, og bli faglig bedre!

Fra møtet i Utrecht; venstre til høyre: Jeg, Christina Hulsbergen-van de Kaa, Ariadne Ooms, Marijn Vermeulen, Gordan Vujanic, Peter Nikkels (Ronald de Krijger tok bildet).

Fra møtet i Cardiff;  venstre til høyre: Christian Vokuhl, Aurore Coulomb-l'Hermine, Gordan Vujanic, jeg, Ronald de Krijger, William Mifsud.