Patolog: Ekspert på diagnoser

Den internasjonale patologidagen ble feiret 14.november. Ved OUS fikk publikum møte patologene og mikroskopene på alle de tre sykehusene: Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet.

Det er ingen spøk å være fusjonert! Når noe skal feires, må det i Oslo gjøres på 3 steder. Patologene ved OUS stilte opp på  tre stands, med brosjyrer, pussekluter, plakater, snitt, celler  og mikroskop!

sigrid bjørnstad ullevål

Sigrid Bjørnstad (ovenfor) og Elisabeth Astrup (nedenunder)  instruerer de kommende generasjoner på Ullevål.

Elin Skafle Berget (ovenfor) demonstrerer funn for publikum på Rikshospitalet. Nedenunder diskuterer Helene Laurvik preparater med ansatte i Glassgaten.

Helene Laurvik

Og på Radiumhospitalet ble besøkende møtt av Benedicte Adames og Bodil Bjerkehagen.

Og alle hadde T-skjorter med et viktig budskap på ryggen, nemlig at patologene er  

EKSPERT PÅ DIAGNOSER!

 

Dagen var et initiativ opprinnelig fra den britiske patologforeningen og ble i år feiret for 5.gang.