Den norske patologforening

2018

Presentasjon av forskergrupper

Som ledd i å fremme forskningssamarbeid og å spre gode ideer, har forskningsutvalget tatt mål av seg til å samle Norge til ett rike: Norske patologers forskningsgrupper oppfordres til å presentere sine prosjekter på nettsiden. På siden Forskning i patologi, landsdekkende oversikt publiserer vi prosjektene etter hvert som de kommer inn. Fem grupper har nå lagt ut info og kontaktadresse, for de som ønsker flere opplysninger eller samarbeid.
12. februar 2018

Vi håper flere følger etter og gjør sine prosjekter kjent. Bidrag sendes til forskningsutvalgets leder Elisabeth.wik@uib.no