Den norske patologforening

2018

Saken i Drammen

Kollegene i Drammen er gjort til syndebukker, skriver overlege Torolf Vågan fra avdeling for patologi i Vestre viken i et innlegg til nettsiden.
6. september 2018

Avdeling for klinisk patologi i Drammen var i lang tid under politietterforskning grunnet mistanke om grovt bedrageri. Det som etter hvert skulle bli kalt «takstsaken» slo ned som lyn fra klar himmel for de ansatte ved avdelingen den 9. oktober 2017, og den har pt på ingen måte fått sin avslutning.

Etter en lang politietterforskning ble det fra politiets side klart at ingen enkeltpersoner i Vestre Viken HF kunne lastes for de urettmessige inntektene foretaket innrømmet å ha fått fra HELFO, hovedsakelig via en kobling mellom medansvar for enkeltprøver og takst for merarbeid (705r), og foretaket ble ilagt en bot på 1 million kroner. Vår avdelingssjef hadde imidlertid lenge før politiets etterforskning og senere frikjennelse av både han og øvrige ansatte ved avdelingen, blitt avskjediget fra sin stilling (på HR-språk heter det at det ble inngått en avtale mellom partene). På siden av politietterforskningen bestemte foretaksledelsen seg for å engasjere sin egen revisor PwC for å undersøke saken om uriktig takstbruk.  Konklusjonen derfra var at avdelingssjefen ved Avdeling for klinisk patologi var å laste for den uriktige takstbruken, mens avdelingens øvrige overleger gikk fri i sakens anledning også i denne rapporten. På bakgrunn av rapporten fra PwC, som frikjente foretaksledelsen (og seg selv som foretakets revisor) valgte styret i Vestre Viken HF, etter innstilling fra foretaksledelsen,  å ikke godta foretaksboten de ble ilagt av politiet. Styreleder Torbjørn Almlid valgte imidlertid i samme åndedrag å kriminalisere alle overlegene ved avdelingen da han uttalte at «Vestre Viken vil i en rettslig prosess få anledning til å føre bevis for at foretaket er blitt pålagt ansvar for bevisste handlinger begått av enkeltpersoner i foretaket».

Det er fristende å tro at styrelederen talte mot bedre vitende etter at politiet hadde frikjent alle enkeltpersoner i sakens anledning etter en lang og grundig etterforskning. Men i programmet Brennpunkt på NRK forteller han den samme røverhistorien, og her står saken i dag – patologene i Drammen venter på en rettssak hvor egen arbeidsgiver ønsker å bevise vår skyld i en sak politiet har frikjent oss i.  I Brennpunkt-programmet fremsettes det en rekke beskyldninger mot patologene i Drammen, og en del av disse beskyldningene er av typen grove løgner. Vår lønn skal ifølge personen som varslet HELFO om den uriktige takstbruken og ifølge Brennpunkt-redaksjonen være et resultat av den uriktige takstbruken – vi skal altså ha beriket oss selv gjennom bedrageri av fellesskapets midler. Dette faller på sin egen urimelighet, men den ansvarlige journalisten i NRK gjentar beskyldningene i et kommentarfelt i Dagens Medisin den 31.08.18, (se https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/08/31/feil-om-patologenes-lonn/), med foretaksledelsen og styreleder som påfallende tause tilskuere til det hele. Den kanskje mest graverende påstanden i Brennpunkt-programmet – det at vi skal ha satt i system å ikke se på prøver vi signerer – applauderes også av styreleder Almlid med en like taus foretaksledelse som tilskuere. 

Patologene i Drammen opplever altså å bli gjort til syndebukker i en alvorlig sak som dreier seg om bedrageri av fellesskapets midler. Det er imidlertid ikke politi og påtalemyndighet som mener vi er kriminelle – nei, vi er frikjent fra den kanten. Det er vår egen arbeidsgiver som ønsker å gjøre oss til bedragere. En slik tilnærming fra arbeidsgiver mangler så vidt oss bekjent sidestykke i det norske helsevesenet, og ledelsen og styret i Vestre Viken HF er de eneste skyldige for en situasjon hvor det på ingen måte er utenkelig at Avdeling for klinisk patologi i Drammen kollapser. 

Torolf Vågan, sign