Spesialistutdanningen i fokus

Har patologifaget ressurser til alle anbefalte kurs i ny utdanningsplan? Dette var blant temaene på faggruppenes årlige samling 28.-29. august. Også overgangsordningene skapte bekymring. Gamle krav, som tidligere er nektet endret i påvente av ny ordning, gjør at ferdige patologer ikke kan godkjennes før obduksjonskrav etter gammel ordning er oppfylt, og det tar tid. En uheldig situasjon når helsevesenet sliter med rekruttering til ledige spesialisthjemler.Styret er på ballen.

Alle faggrupper og flertallet av avdelingsledere var representert på møtet, som i sin helhet var viet spesialistutdanningen. De regionale utdanningskomiteene (RegUT) fra vest og nord var representert ved Ingrid Hemmingsen fra nord, som skal ha ansvar for gjennomføring av kursene i patologi og Lars-O Arnestad fra Vest, med ansvar for langtidsplanlegging. RegUTene er oppnevnt av helsefortakene og vil få representasjon av patologer, men ikke via DNP - selv om de fagmedisinske foreningene i følge de to skulle få legge premissene. (Det er derfor særs viktig at de av kollegene som oppnevnes ikke går for solokarrierer, men holder kontakt og gir tilbakemeldinger til det nasjonale fagmiljøet representert ved faggruppene i DNP).
Foredraget fra Hemmingsen og Arnestad kan lastes ned til høyre og viser blant annet det foreløpige forslaget til kurs i  patologi. 

Og merk at kurs som ble kalt "anbefalte" i realiteten vil bety obligatorisk. Med det antall kurs som er planlagt, vil spesialistutdanningen unektelig få et skolepreg, der bunkene snus hvert 3. år. DNPs årsmøter vil da stå igjen som en av de få nasjonale faglige møteplassene for overlegene.

Legeforeningens kurskatalog er spilt ut over sidelinjen når det gjelder LIS-kurs og erstattes av helseforetakenes Spesialistutdanningen.no,  som skal være i drift fra oktober.
Forsamlingen var også bekymret for spesialitetskomiteenes rolle og påpekte at disse, tross regelverk om det motsatte, var blitt ignorert. Legeforeningsknusing i regi av Helsedirektoratet var ord som ble brukt i debatten.

At kursene ikke lenger skal være forankret i universitetene, vil kunne føre til konflikter, ikke minst om arbeidstid. Og arbeidstiden vil kunne bli et problem for de foretaksansatte også, hvis ikke kursforberedelser kompenseres med annet enn fritak for arbeid. Biopsiene forsvinner ikke om patologen får fri for kursforeberedelse, diagnosene må stilles.

Forsamlingen lærte av Ingvild og Målfrid at man må tenke nytt og glemme gamle timetallskrav helt. Faggruppene fikk frist  til 15.september for å komme med forslag til styret om evt korreksjoner av tidligere læringsmål og aktiviteter, samt se nærmere på kurskravene. Alle faggruppeledere har nå fått egen henvendelse om dette.

(Referat og kommentarer ved Cecilie,nettansvarlig)