Velkommen til årsmøte i NFKC 23. - 24. januar 2020

Det nærmer seg jul og nyttår, og på den andre siden av nyttår finner vi som vanlig årsmøtet i Norsk forening for Klinisk cytologi. Årsmøtet avholdes på Sundvolden hotel 23. - 24. januar 2020 med hovedtema cervix.
NFKC_logo

Velkommen til NFKC sitt årsmøte 2020!
Også i 2020 har vi lagt møtet til Sundvolden. Vi ser frem til årsmøtet, og det er et variert og spennende program.
Det søkes NITO om godkjenning av kurset for bioingeniører.

Deltagere oppfordres til å sende inn bidrag i form av postere, kasuistikker, abstracts eller andre typer frie foredrag. Frist for å melde på innlegg og kasus: 15. desember '19.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen og ser frem til lærerike og sosialt berikende dager på Sundvolden.

For styret i NFKC
Sveinung Wergelnad Sørbye (leder)

Tid: 23. - 24. januar 2020
Sted: Sundvolden hotel (se www.sundvolden.no).

Invitert foredragsholder: Anneke van Driel-Kulker (Nederland)
Anneke van Driel-Kulker er sertifisert screener med doktorgrad fra Technical Univeristy of Grenoble på væskebasert cytologi og computerassistert screening av livmorhalsprøver. Hun jobber i dag som screener ved Pathan i Nederland. Pathan er en patologilab for seks offentlige sykehus i Rotterdam. I tillegg tar hun på sge oppdrag som konsulent og kursholder for cytodiagnostiske sentra (private og offentlige) som bruker væskebaserte cytologiprøver. Hun har vært med på mange publikasjoner og har også en hel rekke konferansepresentasjoner på sin CV.

Tema:

  • Cervix - differensialdiagnoser, atrofi, betennelse og HSIL. Glandulære lesjoner og look-alikes.
  • Abstracts og frie foredrag.
  • Sosialt samvær.

Frister, program og annen info: Se under

Påmelding, frister og praktisk informasjon:
Kursavgift, medlem: 1200 kr.
Kursavgift, ikke-medlem: 2000 kr.
Overnatting, enkeltrom torsdag til fredag med dagpakker torsdag og fredag (lunsj, kaffe og snacks i pausene), middag torsdag pg frokost fredag 2800 kr.
Dagpakke begge dager: 1550 kr.
Dagpakke, kun en dag: 870 kr.

Påmelding
Bindende påmelding pr. e-post til Anna Wittersø: anna.witterso@ahus.no
Det sendes spesifisert faktura etter påmelding.
Alle betalingene må merkes med navn på deltager, arbeidssted og hva beløpet gjelder.
Påmeldingsfrist: 15. desember. Ved påmelding etter denne dato er kursavgiften 1700 kr / 2500 kr.

Buss til og fra Oslo lufthavn Gardermoen
Det blir også i år satt opp buss (kostnadsfritt for deltagerne på årsmøtet) fra og til Gardermoen. Bussturen tar en drøy time.
Avreise fra Gardermoen torsdag 23. januar er klokken 09.45.
Retur fra Sundvolden fredag 24. januar er klokken 15.30.
Deltagere som kommer med fly og som skal ta denne bussen møtes ved busskranken i ankomsthallen. Bussjåføren melder fra når bussen nærmer seg, og det blir annonsert på skjermen hvilken plattform den vil ankomme og returnere fra. Stort sett annonseres dette ganske nært opptil avgang.

For de som ønsker retur til Oslo (og ikke Gardermoen), er det mulig å sette opp en maxitaxi, men dette er ikke inkludert i påmeldingsavgiften. Dette må i tilfelle avtales på hotellet torsdag.

Abstracts, kasuistikker og frie foredrag
Deltagere oppfordres til å sende inn abstracts, kasuistikker, postere eller frie foredrag. Meld ifra ved påmelding om du vil ha foredrag eller kasuistikk. Frist for å melde dette er det samme som påmeldingsfristen.
Frist for innsending av abstract er 15. januar 2020. For kasuistikker er det fint om du sender inn hva slags kasus det er. Abstractet skal få plass på en A4-side med skriftstørrelse 12 og dobbel linjeavstand.
Sendes til Anna Wittersø på epost anna.witterso@ahus.no.
Det er premiering av beste abstract og kasuistikk (gitt mer enn tre innsendte bidrag i hver kategori).

Program
Torsdag 23. januar
10.00-11.00: Ankomst og registering
11.00-11.15: Velkommen og presentasjon av utstillere
11.15-11.45: Kreftregisteret
11.45-12.00: Pause
12.00-12.30: Cytologi-Norge - hvor står vi?
12.30-13.30: Lunsj
13.30-14.15: Cervical cytology; DD glandular lesions and its lookalikes (Anneke van Driel-Kulker)
15.15-15.30: Pause
15.30-15.45: Fritt foredrag
15.45-16.00: Fritt foredrag
16.00-17.00: Årsmøte med valg

20.00: Middag

Fredag 24. januar
09.00-10.00: Paris-klassifikasjon urin (Richard Doughty)
10.10-10.30: Pause og utsjekking
10.30-10.45: Fritt foredrag
10.45-11.00: Fritt foredrag
11.00-11.30: Kasuistikker, 3 stk
11.30-12.30: Lunsj
13.00-13.30: Kasuistikker, 3 stk
13.30-14.15: Tid for samtale om cytologi i fremtiden?
14.15-15.00: Oppsummering, prisutdeling og avslutning

15.30: Avreise buss til Gardermoen

Endringer i programoppsettet vil kunne forekomme, men temaene til ikke endres, Det endelige programmet vil ikke være klart før etter fristen for innsending av bidrag.
Start- og sluttidspunktene vil ikke endres.

Årsmøte i NFKC 2020 - Dagsorden
1. Godkjennning av møteinnkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to personer til å skrive under årsmøtereferatet
3. Styrets Årsmelding for 2019
4. Regnskap 2019 og budsjett 2020
5. Valg
6. Innmeldte saker itl årsmøtet
7. Informasjon fra Rådgivningsgruppa, EFCS og EACC