Den norske patologforening

2019

Disputas og seminar i Trondheim!

Maria Ryssdal Kraby forsvarer sin avhandling Tumour Vasculature in Subtypes of Breast Cancer den 13. februar. Dagen før holder opponentene, professorene Farid Moinfar fra Østerrike og Torill Sauer fra Ahus seminar, åpent for alle interesserte. To hele dager med mammapatologi på høyt nivå.
5. februar 2019

Maria Ryssdal Kraby er stipendiat og del av brystkreft-forskningsgruppen ved NTNU. Hun startet sin forskningskarriere som medisinstudent på forskerlinjen og er kjent for DNPs medlemmer bl.a. med faglig innlegg på årsmøtet i fjor.
Krabys forskning er fokusert på angiogenese som prognostisk faktor ved subtyper av brystkreft og har basis i den store brystkreft-biobanken fraTrøndelag, med kasus tilbake til 1961. Arbeidene som inngår i graden er alle publisert i Journal of Clinical Pathology.
Som hovedveiledere har Kraby hatt professor Anna Bofin fra NTNU. Medveiledere har vært førsteamanuensis Signe Opdahl NTNU, professor Lars A Akslen, UiB og forsker Hege G Russnes, UiO.

Bedømmelseskomiteen består av professor Farid Moinfar fra Universitetet i Graz, Østerrike, professor Torill Sauer fra UiO og professor Sverre H Torp fra NTNU.

Seminar 12.februar: Preinvasive lesions of the breast

De to opponentene holder seminar dagen før disputasen, på laboratoriesenteret LS21, fra kl 14 -16:
Kl 14.00-14.45: "Carcinoma in Situ of the Breast" ved professor Farid Moinfar, Medical University of Graz, Austria
Kl 15.00-15.45: "From pathology to breast imaging: radiologic-pathologic correlations of benign and malignant calcifications" ved Professor Torill Sauer, University of Oslo

Torill Sauer er en veteran og trenger ingen presentasjon for det norske patologimiljøet. Farid Moinfar er en internasjonal kapasitet som besøkes jevnlig av norske patologer! Reisebrev fra opphold i 2018 og reisebrev fra opphold i 2017 finner du på nettsiden.