Julehilsen fra leder Ulla Randen

Det er lille juleaften, og hvis julekortene skal nå frem til mottager før julen ringes inn, må de nå være digitale. Her er årets julekort fra leder Ulla Randen.
Ulla_Randen
Strikk gjerne mellom slagene; det har samme effekt som meditasjon. Foto: Dagens Næringsliv 06.10.19

Kjære kolleger

Da er nok et år gått, og de fleste av oss har fått enda mer å gjøre. Ikke bare øker prøvetall og kompleksiteten av prøvene, men det kommer også stadige forespørsler om patologiressurser inn i forskjellige IKT-prosjekter, handlingsprogrammer, nasjonale foreninger, Kreftregisteret, Helsedirektoratet og andre, og omleggingen av LIS-utdanningen krever mer av oss. Dette tærer på allerede lav patologikapasitet og utfordrer oss betraktelig i hverdagen.

Vi ser også at kapasiteten til å ta på seg oppgaver i DNP-regi er mindre, og det er vanskelig å finne patologer til å fylle vervene. Tilbakemeldingene om behov for bedre samordning av både forespørsler og prosjekter og å unngå å gjøre samme jobb flere steder var tydelig på faggruppeseminaret i høst,, og dette er noe vi i DNP vil jobbe videre med i 2020. Samtidig ser vi økt forståelse for patologifaget og utfordringene vi har hos myndighetene, og arbeidet med et nytt prosedyrekodeverk  og den pågående kostnadsjartleggingen har bl.a. et mål om å bedre finansieringen av vår virksomhet. Satsingen på digital patologi vil kunne gjøre samhandlingen mellom oss bedre, og den rivende utviklingen av kunstig intelligens, slik vi bl.a. fikk høre om på årsmøtet i Trondheim, kan forhåpentligvis avlaste oss på sikt. Det er altså gode utsikter til bedring!

På neste års årsmøte på Lillestrøm 5. - 6. mars vil fokuset være på faglig oppdatering, NGS i praksis og hvordan vi kan bygge opp molekylærpatologikompetanse, med spennende foredragsholdere fra inn- og utland. I tillegg blir det selvfølgelig påskeegg og mulighet for å presentere forskning og god anledning til å mingle med kolleger. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som gjør en kjempeinnsats for faget, og ønske dere alle en fredfull jul og et godt nytt år.

Hilsen Ulla