Hør Ekko-sending om gentesting av brystkreft

NRK sitt klipp fra 28. oktober tar opp spørsmål knyttet til temaet.