Den norske patologforening

2019

Kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi»

Det avholdes kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi» i Bergen 2.-6. desember.
21. august 2019

Påmeldingsfristen er blitt forlenget til den 15. september etter at vi ved fristens utløp kun hadde 20 påmeldte til 25 plasser. Ved tidligere kurs har vi gjerne hatt en 30-35 påmeldte. Siden påmeldingsfristen til kurs i regi av Regut gjerne er satt i svært god tid før kurset avholdes (opptil 6 mnd) og det har vært sommerferie, har jeg en mistanke om at det har glippet hos enkelte aktuelle kandidater.