Kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi»

Det avholdes kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi» i Bergen 2.-6. desember.

Påmeldingsfristen er blitt forlenget til den 15. september etter at vi ved fristens utløp kun hadde 20 påmeldte til 25 plasser. Ved tidligere kurs har vi gjerne hatt en 30-35 påmeldte. Siden påmeldingsfristen til kurs i regi av Regut gjerne er satt i svært god tid før kurset avholdes (opptil 6 mnd) og det har vært sommerferie, har jeg en mistanke om at det har glippet hos enkelte aktuelle kandidater.