Den norske patologforening

2019

Melanoma Pathology Seminar 2019

Seminaret finner sted 12. september 2019 fra kl. 10 – 15.30. Lokasjon: Store auditorium, Herlev Hospital, Copenhagen, Denmark.
26. april 2019