Den norske patologforening

2019

Minneord - Einar Moestue

Einar Moestue, en god kollega og utmerket patolog døde 20.8.19.
3. oktober 2019
c
Due med kvist. Bilde: Istockphoto.com Credit: artybloke

Einar ble født 25.5. 1956, han vokste opp på Sørlandet og studerte medisin i Bergen fra 1975-1981.

Etter turnustjenesten jobbet Einar en liten periode i allmennpraksis etterfulgt av en tid ved medisinsk avdeling ved sykehuset i Mosjøen. I 1983 begynte han ved avdeling for patologi i Tromsø og gjorde en stor innsats der før han fortsatte sin karriere ved avdelingen for klinisk patologi i Drammen fra mai 1994.

Han viet svært mye av sin tid til arbeidet som generell patolog, og var en svært dyktig og sikker diagnostiker med en usedvanlig faglig innsikt, oversikt og trygghet.  Av kollegaene ble han ansett som avdelingens orakel.

Einar var uformell, klaget aldri på noe og var alltid hjelpsom med vanskelige kasus.

Han gjorde en formidabel innsats i oppbyggingen av avdelingen, herunder opplæring av nye spesialister og håndtering av stadig økende prøvemengde, særlig i forbindelse med etableringen av Vestre Viken HF da avdelingen begynte å motta prøvene fra Bærum sykehus.

Einar ledet over lengre tid all internundervisning og var leder av undervisningsutvalget i en årrekke. Han hadde også hovedansvaret for avdelingens immunhistokjemi.

Einar syklet oftest til jobben som han så godt som aldri var borte i fra. Einar jobbet da andre hadde sommerferie, han sparte ferien til høsten for rypejakt sammen med sin bror.

Einar hadde lenge en engelsk setter ved navn Birk som han var svært glad i. Birk og rypejakta var noe av det han satte aller størst pris på.

Einar hadde en tørrvittig humor, han presenterte vitsene sine litt underhånden, før man fikk et skjelmsk smil og en rungende latter.
Einar var nøktern i sin livsførsel og trivdes best sammen med kjente. Han var beskjeden og likte ikke for mye oppmerksomhet omkring egen person.

Fra kollegaer og alle ved Avd. for Klinisk Patologi i Drammen