Nytt om faggruppene

Det har skjedd endringer i faggruppesammensetningen: En ny gruppe har sett dagens lys, og to grupper er slått sammen.
Mikroskop
Foto: Pixabay.com

Høsten 2019 har det skjedd flere endringer i faggruppesammensetningen. Vi har fått en helt ny faggruppe; Øre-nese-hals og thyreoideapatologi. Den nye faggruppen ledes av Svetlana Tafjord, og vi gleder oss til økt fokus på patologi i hode-hals-regionen. Dette betyr også at faggruppene for mammapatologi og lungepatologi får mulighet til å konsentrere arbeidet om disse fagområdene.

Videre har hudpatologien tidligere vært delt i to grupper. (Melanocyttlesjoner og annen hudpatologi) Disse to hudgruppene er nå slått sammen og vil ledes av Alec Thompson.

Vi ønsker de to nye faggruppene lykke til med arbeidet!
Faggruppene er en meget viktig ressurs i DNPs arbeid, og styret vil rette en stor takk til alle som bidrar i dette arbeidet.