Den norske patologforening

2019

Oddvar Næss – nekrolog

Professor dr. med, spesialist i patologi, Oddvar Næss er gått bort, 82 år gammel. Oddvar virket i mange år på avdeling for patologi Oslo universitetssykehus, først på Rikshospitalet, så på Ullevål, som førsteamanuensis og fra 1993 som professor på universitetet i Oslo.
Anne Kristina Myrvold, seksjonsleder, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus
8. juli 2019
Til minne om Oddvar Næss.
Oddvar Næss var et helt menneske, og vi husker ham med glede og takknemlighet.

I tillegg bidro han med undervisning for sykepleiere og bioingeniører på høyskoler.

Undervisning

Oddvar var opptatt av å yte god undervisning, og hadde undervisning til siste arbeidsdag. Med sitt engasjement for kunnskapsformidling og sitt vennlige vesen var han en god og kjær foreleser som oppmuntret studenter og kolleger innen alle yrkesgrupper til å lære og forstå mer om sykdomsprosessenes vesen. Studentene var veldig fornøyde med forelesninger, makrodemonstrasjoner og obduksjonstjenesten. Hans lærebok ”Sykdomslære og patologisk anatomi” har igjennom mange år vært i bruk både ved helsefaghøyskoler og av medisinerstudenter.

Forskning

Oddvars forskning var konsentrert om hormonforstyrrelse og regulering av cellevekst, med biokjemiske og genteknologiske metoder. Han var veileder for doktorgradsarbeider og hovedoppgaver med tema in situ hybridisering og drev metodeutvikling innenfor samme felt. Oddvar bidro videre med mange oppgaver til medisinerstudentenes obligatoriske skriveoppgave.

Gode ord

Oddvar var en avholdt kollega som var lett å samarbeide med. Mange gode ord falt om ham fra kolleger innen alle yrkesgrupper når nyheten om hans bortgang nådde oss.

Vi vet at Oddvar levde et rikt liv også utenfor yrkessfæren. Familie og friluft betød mye for golfentusiasten. Oddvar var et helt menneske, og vi husker ham med glede og takknemlighet.

På vegne av kolleger innen alle yrkesgrupper Anne Kristina Myrvold, seksjonsleder, avdeling for patologi, Oslo universitetssykehus