Den norske patologforening

2019

Pathology is Nice - med bidrag fra CCBIO

«Den ene halvparten Pd-L1 –den andre digital patologi» var den litt spøkefulle kommentaren til Clive R Taylor om det faglige innholdet på ECP i Nice 2019. Som påpekte at vi nå var ved et punkt der teknologien drev patologien. «The digital pathologist» vil trenge internett, en browser og en høyoppløselig skjerm for så å kunne plotte inn ønsker, på samme måte som ved søk i et google kart:
17. september 2019
Sammenligning mellom digitale kart og bilder av kreftceller i foredrag av Clive R. Taylor. Foto G.C.Alfsen.
Sammenligning mellom digitale kart og bilder av kreftceller i foredrag av Clive R. Taylor. Foto G.C.Alfsen.

Selv om dette er et stykke igjen, var digital patologi og kunstig intelligens/A1 i fokus alle dager, med fulle saler og bokstavelig talt høy temperatur ( – stålpersienner i vinduene fungerte som rene radiatorer når sola stekte).

Den europeiske kongressen bød også på fag, men skal man ha fullt faglig utbytte må man fokusere. For dette er et sted å møtes og knytte kontakter. Noen deltar på fordypning over flere dager, som for eksempel symposiet rundt molekylærpatologi, eller deltar i frokost og lunsjseminarene i regi av industrien. Sistnevnte lokker med lunsjbokser, noe som er en fordel når matkøene er lange og kongress-senteret ikke inneholder et eneste spisested.

Ellers er kongresser en god mulighet til å presentere egne data. Bergensmiljøet rundt Elisabeth Wik og Lars Akslen var som vanlig sterkt representert og bidro denne gangen med nesten alt faglig fra Norge; 5 postere og et invitert foredrag. Tor Audun Klingen snakket om karinfiltrasjon som prognostisk faktor i brystkreft, et arbeide han nylig disputerte på, med Lars Akslen og Elisabeth Wik som veiledere.

Tor Audun Klingen snakket om karinfiltrasjon som prognostisk faktor i brystkreft. Foto Ying Chen.
Tor Audun Klingen snakket om karinfiltrasjon som prognostisk faktor i brystkreft. Foto Ying Chen.

Brystkreftforskning fra Centre for cancer biomarkers (CCBIO) ble også presentert i posterne til Cecilie Askeland, Ying Chen, Anna Kristine Myrmel Sæle og Amalie Svanø, mens Astrid Børretzen bidro med slug-forskning på prostatakreft.

Astrid Børretzen bidro med slug-forskning på prostatakreft. Foto G.C.Alfsen
Astrid Børretzen bidro med slug-forskning på prostatakreft. Foto G.C.Alfsen

Den eneste norske som ikke var tilknyttet CCBIO kom også fra Haukeland i Begen; Nazanin Mola og Sabine Leh presenterte «deep neural network» for  telling av Ki-67 positive kjerner, et av flere bidrag innen digitalisering/IT. Som norske representanter i arbeidsgruppene deltok også Sabine Leh og Cecilie Alfsen på «chair»-siden og bidro til programmene innen hhv nyre – og obduksjonspatologi.

Cecilie Alfsen på «chair»-siden og bidro til programmene innen hhv nyre – og obduksjonspatologi.

I 2020 er IAP og ESP sammen om å arrangere møte i Glasgow (26.8.-2.9.), en kongress som forventes å bli enda større enn årets rekorddeltagelse på 3900 patologer fra 92 ulike land.

Om dette stimulerer til faglig deltakelse også fra andre miljøer i Norge, gjenstår å se.

 

Referent  i Nice; G.Cecilie Alfsen

Nice er en by full av kunst, men Tête Carrée (se forsiden) er et bibliotek, rett i nærheten av kongress-senteret Acropolis, og inspirert av skulptøren Sacha Sosno. Dette uskarpe fotografiet tatt av referenten en tidlig morgen, yter bygget ikke rettferdighet.