Den norske patologforening

2019

Professorat ledig på OUS

For de med ambisjoner: utlysningen finner du her. Stillingen som professor /alternativt 1.amanuensis er koplet til 20% rutine. Utlysningsteksten på engelsk tyder på at OUS også satser internasjonalt. Så derfor: Spread the news!Søknadsfristen er 7.mars.
11. februar 2019