Translasjonell kreftforskningsgruppe ved Helsefakultetet/UiT - Norges Arktiske Universitet

Hovedmålet med prosjektene er å identifisere biomarkører i svulster fra lunge, bryst, tykktarm og prostata på ca. 500 pasienter i hver kreftgruppe.
Lungekreft Forskningsgruppe

Biomarkørene kan gi viktig informasjon om den enkelte svulstens biologi, samt bidra til å stratifisere pasienter med disse svulstene i mer riktige prognostiske grupper og identifisere faktorer som kan ha betydning for behandlingsvalg.

Lill Tove Rasmussen BusundFor å kunne gjøre slike studier kombinerer prosjektene analyser av biomarkører i svulstvev med data fra pasientenes syke journaler, blod fra deltagere i befolkningsundersøkelsen Den Norske Kvinner og Kreftstudien (NOWAC), samt registerdata fra Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Oppfølgingstiden er 10-30 år.

Forskningsgruppen på ca 15 personer ledes av Lill-Tove Rasmussen Busund (bildet, patologi) og Tom Dønnem (onkologi). Den er tverrfaglig med forankring i fagområdene patologi, molekylær biologi og onkologi, med samarbeidspartnere innen epidemiologi (Eiliv Lund, Torkjel Sandanger, Karina Standahl Olsen), molekylær patologi (Thomas Berg) og informatikk (Lars Ailo Bongo, Morten Grønnesby). Øvrige ansatte i gruppen er Elin Richardsen og Line Moi (patologi), Roy Bremnes, Sigve Andersen, Erna Elise Paulsen og Thomas Kilvær (onkologi), Charles Johannesen (molekylær biologi), Mona Irene Pedersen og Mehrdad Rakaee (ingeniører).

Metoder: Svulstene er samlet i hele snitt og i vevsmatriser. Det
brukes hovedsakelig immunhistokjemi, in situ hybridisering og
gensignatur på vev, gensignatur på blod og funksjonelle studier på cellelinjer.

Samarbeidspartnere
Gruppen har samarbeid med forskningsgrupper ved Universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim, samt grupper ved Universitetet i Oxford, Padova, København og Odense. 

Link til publikasjoner:
https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&la=no&action=sok&pnr=58931