Undervisningspris til Ben Davidson

Patologien danner basis for sykdomsforståelse. Parallelt med undervisningen i kvinne- og barnesykdommer får derfor medisinstudentene en omfattende innføring i gynekologisk og pediatrisk patologi. At nettopp patologien ble fremhevet av kullet høsten 2018, tyder på at undervisningen når fram. Ben Davidson er professor ved UiO og overlege ved OUS Radiumhospitalet.

I følge studentene ble Ben berømmet for sin inspirerende og ofte humoristiske presentasjon av faget og for sitt store engasjement for studentene ved alltd å være tilgjengelig og åpen for spørsmål og veiledning.

Ben kuttet

Selve undervisningen er strukturert rundt hovedtemaene patologi i cervix, corpus, ovarier/tuber, placenta, barn og testikler, med forelesninger og kurs, der en omfattende snittsamling gjennomgås. Grunnlaget for kasus-samlingen ble lagt av professor emeritus Ole Petter Clausen, og er nå digitalisert og delvis fornyet. Snittsamlingen er tilgjengelig for alle på UiOs nettsider  her.  

Det skal nevnes at Ben ikke er den første patologen som er populær blant studentene. Professor Else Marit Løberg mottok prisen for to år siden  Nettsiden har tidligere også rapportert om populær patologiundervisning i Trondheim flere ganger.