Den norske patologforening

2020

Invitasjon og påmelding til DNPs årsmøte 2020 og årsmøtekurs i GI-patologi

Vi ønsker velkommen til årsmøtekurset 5. - 6. mars 2020. Møtet arrangeres av avdeling for patologi på Ahus og vil bli avholdt på Scandic hotell Lillestrøm.
13. januar 2020

Vi håper å se så mange av dere som mulig, og gleder oss til begivenhetsrike dager sammen. Vi lover faglig oppdatering internasjonale foredragsholdere. Vi har invitert Dr Cecilia Lindskog og Professor Fredrik Ponten til å snakke om the Human Protein Atlas, og Professor Ming-Quing Du kommer fra University of Cambridge for å snakke om kompetanseheving i molekylærpatologi. Det blir selvfølgelig også gjensyn med de kjente og kjære (eller ukjente og utfordrende) påskeeggene, i tillegg til oppdatering fra faggruppene og frie foredrag.

Vi oppfordrer alle avdelingsledere om å støtte opp om foreningen og årsmøtet. Kurset er godkjent for LIS i gammel ordning, og vi har søkt Legeforeningen om at det godkjennes for dekning av reiseutgifter for LIS i ny ordning. Dette er en unik mulighet for å møte hverandre, både faglig og sosialt, LIS og overleger, og å diskutere aktuelle saker som angår faget. Vi håper dette er et arrangement vi tar med oss inn i fremtiden.

Merk at det arrangeres middag med underholdning på torsdag, også dette på Scandic hotell Lillestrøm. Vi gleder oss veldig til dette, men vil at selve underholdningen skal være en overraskelse.

Hilsen arrangementskomiteen
Cathrine N. Eftang, Katrine H. Liland, Lars Gustav Lyckander og Ulla Randen

Påmelding og praktisk infomasjon:

Kurs i ikke-neoplastisk GI-patologi, AHUS onsdag 4. mars.
Kurset er rettet mot LIS sine læringsmål, men overleger er også velkomne. Kurset er annonsert på RHF-enes kursportal.
Påmeldingsfrist: 1. februar.

Årsmøtet i DNP, Scandic hotell Lillestrøm, 5. - 6. mars,
Kurset er annonsert på Legeforeningens kursportal.
Påmeldingsfrist: 15. februar (oppdatert).

Hotellbestilling: Det er forhåndsbooket rom på Scandic hotell Lillestrøm og rom kan bookes via Legeforeningens påmelding (tilvalg til kurset). Pris 1490 kr pr. natt.
Frist: 21. januar.

Årsmøtemiddag: Torsdag 5. arrangeres middag og underholdning med trivselsgaranti på Scandic hotell Lillestrøm. Pris 800 kr.
Påmelding til dette skjer også via Legeforeningens påmelding (tilvalg til kurset).

Frie foredrag, posters og påskeegg:
Påskeegg sendes med kort sykehistorie/bakgrunn på mail og snitt per post (se adresse under). I tillegg ber vi om et eget word-dokument (tentativt 1-2 sider) som inkluderer sykehistorie, makroskopisk undersøkelse, mikroskopisk undersøkelse, diagnose, diskusjon og ev. bilder (til årsmøte-kompendiet) sendes innen samme frist, grunnet noe kort tidshorisont.
Det beregnes 20 minutter (15+5 min) per frie foredrag og 15 minutter per påskeegg (12+3 min).

Påskeegg, posters og/eller frie foredrag sendes til cteg@ahus.no  
Snitt sendes til: Avdeling for patologi v/Cathrine N. Eftang, Akershus universitetssykehus, postboks 1000, 1478 Lørenskog

Program 

Torsdag 5.mars

8.30 – 9.00: Registrering

9.00 – 9.10: Velkommen og praktisk informasjon
Ulla Randen, kursleder, avd leder Akershus universitetssykehus

9.10 – 09.20: Nye retningslinjer for mammadiagnostikk
Prof. Lars Akslen, Gades institutt og Universitetet i Bergen

09.20- 09.30: Oppdatering av nasjonalt prosjekt for persontilpasset medisin
Prof. Hege Russnes, Oslo Universitetssykehus

 09.30- 09.40: Nytt fra faggruppe obduksjon
Cecilie Alfsen, overlege Akershus universitetssykehus, 1. amanuensis Universitetet i Oslo

09.40- 09.50: Molekylær oppdatering innen hematopatologi
Lars Helgeland, overlege Haukeland sykehus og 1. amanuensis Universitetet i Bergen

09.50 – 10.45: Lungekreftdiagnostikk i Norge, før og nå. Betydning for behandling.
Odd Terje Brustugun, onkolog Vestre Viken, leder Norsk Lungekreftgruppe.

10.45 – 11.15: Pause

11-15 – 12.00: NGS – slik gjør vi det. Erfaringer fra Tromsø, Bergen og Tønsberg.
Sonja Steigen, Olav K. Vintermyr og Anne Pernille H. Dyrbekk

12.00 – 13.00: The Human Protein Atlas.
Dr Cecilia Lindskog, Head of Tissue Atlas og Prof Fredrik Pontén, Head of Pathology Atlas, Sverige

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: Presentasjon av «påskeegg» v/ LIS (4 innlegg)

15.00 - 18.00: Årsmøte i Patologforeningen (fagpolitisk del).

19.30: Aperitif

20.00: Middag

Fredag 6.mars

8.45 – 09.15: «Påskeegg» v/ LIS x 2

09.15- 10.00: Frie foredrag

10.00 – 10.15: Pause

10.15 – 11.30: Kompetanseheving i molekylærpatologi.
Ming-Quing Du, Professor of Oncological Pathology, Division of Cellular and Molecular Pathology, Department of Pathology, University of Cambridge

11.30 – 12.30: Lunsj

12.30 – 13.30: «Påskeegg» v/ LIS x 4

13.50 – 15.10: Frie foredrag

15.10 – 15.30: Pause

15.30 - 16.00: Avslutning med prisutdeling for beste kasus og beste frie foredrag.

Det beregnes 20 minutter (15+5 min) per frie foredrag og 15 minutter per påskeegg (12+3 min).