Reisebrev fra Bergen

Man behøver ikke reise utenlands for å få et lærerikt og inspirerende hospiteringsopphold. Maja Nenadovic, Nordlandssykehuset, reiste til Bergen og lærte om FISH og hematopatologi ved Haukeland universitetssykehus. Hun lot seg begeistre både av faget og av Bergen.
Maja Nenadovic på kontoret
Maja Nenadovic på kontoret i Bodø. Foto: Rolf Steen

I løpet av en måned lang overlegepermisjon tilbrakte jeg to uker hos prof. dr Lars Helgeland (Lymfomgruppen) og FISH-ansvarlige molekulærbiologen Eirin Abrahamsson på Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Målet var fagutvikling med henblikk til å lære meg mikroskopering, tolkning og diagnostisering av FISH analysen for forskjellige tumortyper, noe som skal utvide diagnostikken vår ved Avdeling for patologi, Nordlandssykehuset i Bodø. Målet var også fordypning i fagområde hematopatologi (dvs. mikroskopering, tolkning og diagnostisering av forandringer/sykdommer i benmarg og lymfeknuter).

Disse dagene var så inspirerende at jeg skrev dette brevet i ett kjør da jeg kom hjem for å huske i aller minste detalj hvordan det foregikk, hva Eirin Abrahamsson og Lars Helgeland underviste meg om, og hva vi ellers pratet om.

I praksis betydde det at jeg så flere eksempler på både positive og negative resultater av FISH-analyse for: malignt non Hodgkins storcellet B cellelymfom, ALK og ROS1 for ikke småcellet lungekarsinom (adenokarsinom) og liposarkom og for nodulær fasciitt i tillegg.

Underveis ble jeg litt kjent med den brukerdefinerte protokollen for FISH-snitt (både automatisk og manuell tillaging av FISH-snitt), probene som brukes, kvalitetskontroll og selve mikroskopering, tolkning, diagnostisering, registrering av resultatet og arkivering av FISH-bilder.

Lars Helgeland og jeg analyserte sammen en rekke nålebiopsier både fra benmarg og lymfeknuter og en del «cito» prøver fra forskjellige vev.

Lymfomgruppen analyserer, diagnostiserer og svarer på kliniske høyprofilerte spørsmål for pasienter som bl. a allerede har en hematologisk sykdom og er transplantert. Det er inkludert pasienter i alle aldersgrupper og jeg så flere benmargsbiopsier fra barn. Jeg fikk se/analysere så mange forskjellige hematopatologiske tilstander/sykdommer som det var mulig i en to ukers periode, og hver gang Helgeland forklarte meg en benmargsaffeksjon, understrekk han viktighet av benmargsdynamikken og grunnleggende patofysiologiske / molekulære mekanismer som affiserte denne.

Lars Helgeland snakket mye om spesielle undersøkelser/metoder, og jeg fikk vite mye nytt om bl. a antistoffer som brukes i immunhistokjemi og betydningen av flow cytometri i diagnostikken.

Bak hver setning han sier ligger en dyp forståelse om sammensatte prosesser/hendelser som fører til det bildet vi ser og gjenkjenner i mikroskopet.

Jeg deltok både på interne møter ved Avdeling for patologi og MDT-møter med hematologer, ØNH- og thorax møter i løpet av de to ukene.

Jeg føler meg rikere innvendig etter mitt opphold i Bergen. Ikke bare faglig, som var grunn til min overlegepermisjon, men også personlig, pga. livets varierende omgivelser og hendelser, slik vi berørte i vår prat underveis.

Bergen er et kapittel for seg selv. Synes på verdensbasis. Når en spaserer i byens brede bulevarder blandes klangen av musikken fra Nøtteknekkeren, Bruckners 4. symfoni og Beethovens 3. pianokonsert med klangen av regndråpene i ørene. Det regner sjarmerende bestandig i Bergen og derfor hører man klangen, bare man lytter godt nok.

Og sist, men ikke minst, hørtes det en voldsom applaus av stolte bergensere etter Bergens Tidende Ønskekonsert i Grieghallen.

 

På gjensyn, Bergen!

Maja Nenadovic
Overlege
Avdeling for patologi
Enhet for laboratoriemedisin
Nordlandssykehuset HF, Bodø

 

Bergen etter regn
Bergen etter (eller før) regn. Foto: Maja Nenadovic
Utsikt fra Fløyen
Utsikt fra Fløyen. Foto: Maja Nenadovic
Bryggen i januarlys
Bryggen i januarlys. Foto: Maja Nenadovic