Den norske patologforening

2021

Møte og diskusjon rundt DNPs rolle

DNPs styre ønsker velkommen til møte og diskusjon rundt DNPs rolle 21.04.21.
8. april 2021

På årsmøtet 18.3-19.3 åpnet vi for diskusjon rundt DNPs rolle fremover. Representanter fra legeforeningen orienterte blant annet om viktigheten av DNPs faggrupper og rollen patologer nå har ved organisering av kurs. Det ble for lite tid til diskusjon rundt dette viktige temaet og vi vil derfor invitere til et nytt møte der DNPs rolle igjen vil stå i fokus. For styret er det viktig å høre hva medlemmene tenker omkring dette.

Møtet er for DNPs medlemmer og avholdes digitalt onsdag 21.4 kl. 14-16.
Zoom-lenke og bakgrunnsdokumenter er sendt på e-post til DNPs medlemmer. Det er ønskelig at deltagerne leser gjennom dette før møtet. Medlemmer som ikke mottar slik epost må oppdatere kontaktinformasjon hos Legeforeningen og deretter ta kontakt med nettredaktør.