Faggruppeseminar!

Faggruppeledere i DNP inviteres til faggruppeseminar 21.10.22 kl. 10-16 på Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport.

Program faggruppeseminar DNP 21.10.22

Kl. 10: Oppstart og velkommen til faggruppeseminar: DNPs leder Elin Mortensen

10.05 Nasjonal digital patologi 10 minutter: Vidar Isaksen
20 min til diskusjon/spørsmål
-Er standardisering av svar ønskelig?
-Hvordan kan DNPs faggrupper jobbe sammen med fagnettverkene?

Kl. 10.35 Faggruppeledere informerer, 10 minutter hver.
Nyre, ikke-neoplastisk: Tina S. Overrein
Gynekologi: Guro Horni
Gastro: Sonja Steigen
Mamma: Lars Akslen
Lunge: Sissel Wahl
Obduksjon: Christian Lycke-Ellingsen

11.45 - 12.00 Kaffepause

Kl. 12.00 Faggruppeledere informerer, 10 minutter hver.
Ben/bløtvev: Ingvild K. Lobmaier
Hematopatologi: Lars Helgeland
Nevropatologi: Jens Pahnke
Perinatal/placentapatologi: Ann-Helen Jamtøy
Cytologi: Jannicke Berland
Ikke representert: ØNH/Thyroidea, Urologisk patologi, Hud, Molekylærpatologi

Lunsj kl. 13 - 14

Kl. 14.00: Eksternt innlegg. Pasientens prøvesvar, Nina Elise Jørgensen og Øyvind Kvennås.

Kl. 14.20: LIS-kursene i patologi: Lars Helgeland
Diskusjon: Hvilke erfaringer har man med dette?

Kl. 14.40: Oppdatering fra spesialistkomiteen: Ingunn Marie Stefansson

Kl. 14.50 - 15.05: Jubileumskomiteen informerer om Jubileumsmøte 2023: Lars Akslen.

Kl. 15.05 - 15.15: Kaffepause

Kl. 15.15 - 15.35 Oppdatering om DNPs nettside: Hanna Marie Eng og Lars Gustav Lyckander. 
Diskusjon: Hvordan vil faggruppene bruke nettsiden?

Kl. 15.35: Oppsummering: Leder Elin Mortensen