Den norske patologforening

2022

Faggruppeseminar!

Faggruppeledere i DNP inviteres til faggruppeseminar 21.10.22 kl. 10-16 på Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport.
24. august 2022

Programmet er ikke helt spikret enda, men det vil inneholde informasjon fra faggruppeledere om aktivitet i de respektive faggruppene.

Tentativt program

Kl. 10: Oppstart
Faggruppeledere informerer.

Kl. 11: Kaffepause

Kl. 11.15: Fortsettelse faggruppeledere.

Lunsj kl. 13-14

Kl. 14.00: Eksternt innlegg.

Kl. 14.20: Diskusjon: Patologisvar tilgjengelig for pasienter. Hvilke erfaringer har man med dette, og hva er faggruppenes holdning.

Kl. 14.30: Oppdatering om nettsiden ved nettredaktører Hanna Marie Eng og Lars Gustav Lyckander.  Diskusjon: Hvordan vil faggruppene bruke nettsiden.

Kl. 14.45: Jubileumskomiteen informerer om Jubileumsmøte 2023.

Kl. 15: Kaffepause

Kl. 15.15: Eksternt innlegg. Diskusjon: digital patologi. 

Kl. 15.45: Leder Elin Mortensen oppsummerer. Avslutning og vel hjem.