Den norske patologforening

2022

NGS-workshop 23. - 25. mars 2022

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin (NorPreM) arrangerer workshop om NGS i praksis 23. - 25. mars. Målgruppen er patologer (og LIS) som skal rapportere ut NGS-svar og har liten eller ingen erfaring med NGS.
13. januar 2022
Brygga i Tønsberg. Foto: Helge Høifødt, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
Foto: Helge Høifødt

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin, NorPreM, arrangerer workshop om next generation sequencing, NGS i praksis. Formålet med workshopen er at patologene skal få grunnleggende forståelse for prinsippene for NGS, kan tolke resultater i Ion Reporter og ha en formening om hva som skal inkluderes i en svarrapport.

Målgruppen er patologer (evt. LIS) som skal rapportere ut NGS-svar og som har lite eller ingen erfaring med NGS, men som ønsker å lære mer om NGS i praksis.

Workshopen vil foregå over 3 dager ved Sykehuset i Vestfold i Tønsberg. På dag 1 vil det arrangeres felles middag på brygga. I løpet av kurset vil det være mye praktisk arbeid med konkrete kasus og det vil være mulighet for å diskutere medbrakte kasus.

Påmelding

Påmeldingsskjema fylles ut og sendes til NorPreM@ous-hf.no
Påmeldingsfrist: 30.01.22.
Kursavgift: Ingen. (650 kr. hvis man ønsker å være med på middag på dag 1.)
Det er kun 36 plasser på kurset. Ved for mange påmeldte vil det bli gjort en prioritering ut fra faglig behov for å ta kurset.
Ved påmelding får man bekreftelse på mottatt påmelding på e-post, og etter utløpt påmeldingsfrist (i løpet av uke 6) sendes endelig beskjed om man har fått plass på kurset. Etter dette er påmeldingen bindende.

Overnatting og reise bestilles og dekkes av deltagerne. (Ved eventuell avbestilling grunnet koronasituasjonen har NorPreM ikke anledning til å dekke ikke-refunderbare billetter eller overnatting.)

Informasjon om pågående koronasituasjon:
Det en viss usikkerhet rundt gjennomføring av kurset som med de fleste arrangementer for tiden.
Komiteen håper selvfølgelig på at vi kan gjennomføre workshopen fysisk, men med forbehold om regionale og nasjonale tiltak. Vi vil holde kursdeltakere orientert om dette og ved gjennomføring vil vi ivareta alle smittevernsrutiner.

Ved spørsmål, ta kontakt med: 
Anne Pernille Dyrbekk (faglige spørsmål)
Olga Nævisdal (praktiske spørsmål)

Workshop-komité:
Anne Pernille Dyrbekk (SiVHF)
Mette Lundstrøm Dahl (SiVHF)
Marius Lund- Iversen (OUS)
Olga Nævisdal (NorPreM/OUS)

 

Program

Dag 1: Onsdag 23.03.22
11.00 - 12.00: Registrering og lunsj
12.00 - 12.10: Velkommen
12.10 - 13.00: Hva er et gen? Fra gen til protein (Mette Lundstrøm Dahl, Sykehuset i Vestfold)
13.00 - 13.15: Pause
13.15 - 14.15: Ulike genendringer (Mette Lundstrøm Dahl, Sykehuset i Vestfold)
14.15 - 14.30: Pause med kaffe og kake
14.30 - 15.30: Ulike metoder innen molekylærpatologi (Marius Lund-Iversen, Oslo universitetssykehus)
15.30 - 15.45: Pause
15.45 - 17.45: Arbeid med kasus i Ion Reporter (Anne Pernille H. Dyrbekk, Sykehuset i Vestfold)
19.00 - ?: Felles middag på La Pergola

Dag 2: Torsdag 24.03.22
09.00 - 09.45: NGS. Grunnleggende prinsipper (Hege Russnes, Oslo universitetssykehus)
09.45 - 10.00: Pause med kaffe og frukt
10.00 - 10.30: Hva skjer med sekvenseringsdataene? Enkel bioinformatikk (Nermin Zecic, Sykehuset i Vestfold)
10.30 - 11.00: Utvelgelse av materiale til NGS (Pål Suhrke, Sykehuset i Vestfold/ Marius Lund - Iversen, Oslo universitetssykehus)
11.00 - 11.15: Pause
11.15 - 12.00: Kvalitetssikring av resultater (Marianne  Odnakk Ludahl, Sykehuset i Vestfold)
12.00 - 13.00: Lunsj
13.00 - 13.45: Gjennomgang av viktig litteratur, retningslinjer og kilder for kunnskap (Emiel Janssen, Stavanger universitetssjukehus)
13.45: 14.00: Pause
14.00 - 15.00: Arbeid med kasus i Ion Reporter (Anne Pernille H. Dyrbekk, Sykehuset i Vestfold)
15.00 - 15.15: Pause med kaffe og kake
15.15 - 17.00: Arbeid med kasus i Ion Reporter (Anne Pernille H. Dyrbekk, Sykehuset i Vestfold)

Dag 3: Fredag 25.03.22
08.00 - 08.45: Prinsipp for påvisning av fusjoner og kopitalsvariasjoner med Ion Torrent
08.45 - 08.55: Pause
08.55 - 09.30: Diskusjon av medbrakte kasus fra deltakere (Anne Pernille H. Dyrbekk, Sykehuset i Vestfold)
09.30 - 09.45: Pause med kaffe og kake
09.45 - 12.30: Praktisk arbeid med Ion Reporter inkl. pauser (Anne Pernille H. Dyrbekk, Sykehuset i Vestfold)
12.30: Avsluting og lunsj

Se også kursets nettside for eventuelle oppdateringer av programmet.