Den norske patologforening

2022

Reisebrev fra Royal National Orthopedic Hospital-London

Med støtte fra DNP`S FOU stipend, reiste jeg til London i juni i år og hospiterte ved seksjon for cellulær and molekylær patologi, Royal National Orthopedic Hospital (RNOH), i tre uker.
Sura Mohammed Aziz, overlege avd. for patologi, Haukeland universitetssykehus
24. august 2022
Inngangen til sykehuset. Foto: Privat
Inngangen til sykehuset. Foto: Privat
Sentral bygg på sykehuset Royal National Orthopedic. Foto: Privat
Sentral bygg på sykehuset Royal National Orthopedic. Foto: Privat

Sykehuset (RNOH) er en av de største subspesialiserte sykehusene i England i muskuloskeletale-, ledd og metabolske bensykdommer og har blitt oppnevnt som et nasjonal senter for fremragende diagnostikk og behandling for ben- og bløtdelssykdommer. Flere seksjoner ligger i gamle bygg. Sykehuset er renovert i 2018 med utbygning av en stor og flott sentral blokk.  Blant seksjonene, var sarkom senteret, som er en av de største i Europa, og instituttet for cellulær og molekylær patologi i fokus i min hospiteringsperiode.

Etter flere søknader og en lang ventetid, fikk jeg innvilget søknaden om hospitering av avdelingssjef Prof. Adrienne Flanagan. Hun er spesialist i bein og bløtdelspatologi, og forskningsleder for over 100,000 prosjekt, både i North Thames Genome Medicine Centre, og i Cell and Genetics of Sarcoma team. Hun har flere publikasjoner med hovedmål å identifisere nye prognostisk og prediktive markører.  Avdeling for Cellulær og Molekylær patologi har også etablert et forskningssenter for kordom (Chordoma Research Center) som har fått pris for utvikling av en spesifikk immunmarkør (Brachury) for diagnostisering av kordom. Dette arbeidet ble skrevet inn i retningslinjer i WHO.

Jeg var velkommen fra første dag, og fikk en omvisning i avdelingen. Kontorplass, datamaskinen med lesetilgang til digital patologiplattform, og et Nikon mikroskop med full tilgang til snittarkivet for hospitanter var klar allerede fra første timen.

Avdelingen har et lite, men fullt utstyrt rom for makrobeskjæring. Immunfargning foregår i immunlab. FISH analyser utføres av bioingeniører med spesial kompetanse i dette feltet. Alle PCR analyser gjøres på avdelingen, mens andre molekylære undersøkelser (som gensekvensering) utføres utenfor patologibygget. Avdelingen diagnostiserer over 5000 kasus hvert år. Hovedmengden representerer konsultasjonskasus som blir henvist til sarkomsenteret og fra andre patologiavdelinger i England.

Immunlaboratoriet på Royal National Orthopedic Hospital. Foto: Privat
Immunlaboratoriet på Royal National Orthopedic Hospital. Foto: Privat

Avdelingen har fem patologer; Prof. Adrienne Flanagan (avdelingssjef), Dr. Fernanda Amary, Dr. Roberto Tirabosco, Dr. N. Pillay og Dr. Daniel Lindsay. Dagene var intensive. Legene pleier å holde biopsimøte hver dag. Møtene foregår på et møterom med flerhodet mikroskop, og der diskuteres utfordrende, og ikke minst, mest spennende konsultasjonskasus for å fremme en felles mening om mulige differensialdiagnoser. I tillegg til møtene fikk jeg sett mange snittkasser med kasus i forskjellige temaer som karlesjoner, bentumorer, bløtvevstumorer, og det historisk største snittarkivet noensinne med maligne kjempecelletumores i ben som er kjent for å være en vanskelig diagnose. Mange av disse kasusene ble primært diagnostisert som enten osteosarkom eller udifferensiert pleomorft sarkom i ben, men etter utvikling av spesifikk immunmarkør H3G34W ble mange revidert og oppbevart i snittkassen.

Makrorom på Royal National Orthopedic Hospital. Foto: Privat
Makrorom på Royal National Orthopedic Hospital. Foto: Privat

Oppholdet var meget lærerikt og opplevelsesrikt.  I løpet av denne perioden fikk jeg tips om å dra til slottet en helg for å se på folkefesten, nemlig Platinum jubileum for Queen Elisabeth II. Gatene var fint pyntet, og stemningen var høy med fin musikk og fest over alt.

Til slutt vil jeg takke DNP for støtten. Reisen til RNOH anbefales for de som vil fordype seg i sarkomdiagnostikk.

UCL bygget der patologiavdeling og forskningssenter ligger. Foto: Privat
UCL bygget der patologiavdeling og forskningssenter ligger. Foto: Privat