Ying Chen disputerer

Ying Chen disputerer fredag 8. april ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The tumor microenvironment in breast cancer – A study of stromal elastosis, tumor immune cells, vascular invasion, and the relation to detection mode".
Portrettbilde av Ying Chen. Foto:  Joakim Sorthe (pressebilde)

Ying Chen, æresemedlem og tidligere leder i DNP, disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 8. april.

Chen og medarbeiderne har sammenlignet screening-oppdagede mammacancere og intervallcancere og mikromiljøet i disse. Studiene viser forskjeller i stromal elastose, karinnvekst, makrofagantall og tumorinfiltrerende lymfocytter mellom de to gruppene.
Gruppen har også funnet økt CD47-uttrykk på tumorcellene i intervallcancerne sammenlignet med screeningoppdagede tumorer.

Lars A. Akslen har vært hovedveileder, og Elisabeth Wik og Audun Klingen har vært medveiledere.

Prøveforelesningen og disputas er åpen for deltagelse både fysisk og digitalt.

Prøveforelesning:
Fredag 8. april 2022 klokka 10.15
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28 eller i digitalt møterom.
Oppgitt emne: The impact of molecular pathology on better prognostication in early breast cancer.

Disputas:
Fredag 8. april 2022 klokka 12.15
Sted: Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28 eller i digitalt møterom.
Avhandlingens tittel: The tumor microenvironment in breast cancer – A study of stromal elastosis, tumor immune cells, vascular invasion, and the relation to detection mode

1. opponent: Professor Tibor Tot, Uppsala universitet
2. opponent: Professor Elin Richardsen, UiT - Norges arktiske universitet
3. medlem av komiteen: Kathrine Skarstein, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av førsteamanuensis Lars Helgeland.

Pressemelding og lenke til digitalt møterom finner du her.