Kronikk på Forskning.no

En bredt sammensatt faggruppe (inkludert leder og to medlemmer av Rådgivningsgruppen for Livmorhalsprogrammet) har nylig publisert en kronikk på Forskning.no.

Etter TV2 dokumentaren 9/1 med alle medieomtalene i etterkant vedrørende treffsikkerheten i Livmorhalsprogrammet, har det vært behov for mye ‘brannslokking’. Patologilaboratoriene har fått mange  henvendelser med krav om HPV test og regranskning av tidligere normale celleprøver. Det har vært en stor økning i antall celleprøver fra livmorhalsen sammenliknet med samme periode i 2022, og mye villscreening. Enkelte laboratorier har i år hatt over 30% økning i prøver, med den konsekvens at det blir mye lengre svartid for cytologi og langt utover det som er anbefalt i Kvalitetsmanualen for Livmorhalsprogrammet. Fra 1/1-23 har  kvinner i aldersgruppen 30-69 år fått HPV som primærscreening, og innen 1/7-2023 skal hele screeningpopulasjonen få HPV som primærscreening. Før dette kan iverksettes, må det innføres IKT tilpasninger og økt analysekapasitet for HPV analyser i laboratoriene. Det jobbes også med innføring av algoritme endringer for den yngste aldersgruppen (25-29 år) slik at det ikke blir for mange unødvendige henvisninger til kolposkopi og biopsi når også kvinner fra 25-29 år skal få HPV test som primærscreening.