Den norske patologforening

Aktuelt

Reisebrev fra King’s College Hospital i London

19. august 2019
Reisebrev fra hospitering ved avdeling for leverpatologi, King’s College Hospital i London, juni 2019.

Reisebrev fra Kiel

19. august 2019
Reisebrev fra Hilde Gjelberg, Haukeland universitetssjukehus, etter opphold i Kiel.

Rapportering til Kreftregisteret

06. august 2019
Kreftregisteret bruker tid og krefter på purring av patologisvar, og har iverksatt tiltak for å redusere antallet.

Nye retningslinjer for mammadiagnostikk

09. juli 2019

Oddvar Næss – nekrolog

08. juli 2019
Professor dr. med, spesialist i patologi, Oddvar Næss er gått bort, 82 år gammel. Oddvar virket i mange år på avdeling for patologi Oslo universitetssykehus, først på Rikshospitalet, så på Ullevål, som førsteamanuensis og fra 1993 som professor på universitetet i Oslo.

APMIS Spesialutgave om persontilpasset medisin

28. mai 2019

Patolog Tore Hagen døde 13.mai

21. mai 2019
Patolog og tidligere avdelingsoverlege Tore Hagen døde 13.mai 2019, 88 år gammel.

Translasjonell kreftforskningsgruppe ved Helsefakultetet/UiT - Norges Arktiske Universitet

14. mai 2019
Hovedmålet med prosjektene er å identifisere biomarkører i svulster fra lunge, bryst, tykktarm og prostata på ca. 500 pasienter i hver kreftgruppe.

Program for Stavanger-dagen 13. juni

07. mai 2019
Programmet ligger som vedlegg.

Side 3 av 31