Den norske patologforening

Aktuelt

Pathology is Nice - med bidrag fra CCBIO

17. september 2019
«Den ene halvparten Pd-L1 –den andre digital patologi» var den litt spøkefulle kommentaren til Clive R Taylor om det faglige innholdet på ECP i Nice 2019. Som påpekte at vi nå var ved et punkt der teknologien drev patologien. «The digital pathologist» vil trenge internett, en browser og en høyoppløselig skjerm for så å kunne plotte inn ønsker, på samme måte som ved søk i et google kart:

Reisebrev fra Arizona

13. september 2019
I snart 5 år har jeg vært del av hjerte- lunge-, nyre- og transplantasjonspatologigruppen på Rikshospitalet. Sjelden, men likevel regelmessig får vi åpne biopsier fra nyfødte og små barn med respirasjonssvikt.

Patologi i Europa, en varslet krise

10. september 2019
"Persontilpasset individualisert behandling, men basert på dårlig diagnostikk", var konklusjonen da lederne i de europeiske patologforeningene møttes før den europeiske kongressen ECP i Nice 7.september. Felles for alle landene var en dramatisk mangel på patologer, mangel på ressurser og utdatert teknologi.

Ansgar Torvik – nekrolog

02. september 2019
Professor dr.med. Ansgar Torvik døde 18. august 94 år gammel. Han var den siste gjenlevende av en gruppe markante personligheter som preget norsk medisin i mange år med rivende utvikling i fag og teknologi.

Kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi»

21. august 2019
Det avholdes kurs i Eksfoliativ cytologi med punksjonscytologi» i Bergen 2.-6. desember.

Reisebrev fra King’s College Hospital i London

19. august 2019
Reisebrev fra hospitering ved avdeling for leverpatologi, King’s College Hospital i London, juni 2019.

Reisebrev fra Kiel

19. august 2019
Reisebrev fra Hilde Gjelberg, Haukeland universitetssjukehus, etter opphold i Kiel.

Rapportering til Kreftregisteret

06. august 2019
Kreftregisteret bruker tid og krefter på purring av patologisvar, og har iverksatt tiltak for å redusere antallet.

Nye retningslinjer for mammadiagnostikk

09. juli 2019

Side 3 av 31