Informasjon til utstillere ved Den norske patologforenings 100-årsjubileum 2023

Vi fyller 100 år i 2023, og som tidligere opplyst i invitasjonsbrev vil det i den forbindelsen bli avholdt et stort jubileumsarrangement på Grand Hotell i Oslo fredag 17.11. - lørdag 18.11.2023 med deltagelse fra helseministeren, Helsedirektoratet, Legeforeningen, internasjonale og nasjonale fagmiljøer, Kreftforeningen, patologiavdelingslederne og media.
Bilder av patolog og andre illustrasjonsbilder knyttet til spesialiteten patologi.

Det vil også utgis en jubileumsbok om utviklingen av patologifaget i Norge.

Vi ønsker alle leverandører og utstillere hjertelig velkommen! Dere vil bidra til å gi arrangementet og jubileumsboken den ønskede dimensjonen, der vi feirer fagmiljøets stolte tradisjoner, og samtidig vender blikket fremover ved å fokusere på faglig og teknologisk utvikling, undervisning og forskning slik at våre pasienter i Norge kan få best mulig diagnostikk og behandling.

Se foreløpig program.

Det er flere kjente internasjonale/nasjonale foredragsholdere som skal snakke om presis diagnostikk inkludert histologi/cytologi, molekylær patologi, digitalpatologi og AI i fremtiden.

Deltakeravgift for utstillerne under hele arrangementet inkluderer 2 dager med utstilling og et par minutter muntlig presentasjon, og det er satt av god tid til at deltagerne kan besøke utstillingen. De som har sagt ja til å delta vil få tilsendt fakturaer. De som ennå ikke er påmeldt, men ønsker å delta, kan sende epost til ychen@furst.no.

Opptil tre personer fra det enkelte påmeldte firma kan delta. Alle disse må registreres på skjema. Der må man også registrere dagpakke fredag/lørdag og ev. bankett fredag, til hotellets kostpris.

Frist for påmelding er 01.09.23.

GRANDSTAY3 er rabattkode for dem som skal overnatte på Grand hotell (får 20% rabatt). Overnatting må ordnes selv.

Nummerering på oralpresentasjon

(lørdag den 18/11, kl.8:30-9:30)

Nr.1 - Agilent
Nr.2 - AHdiagnostic
Nr.3 - Aiforia
Nr.4 - AstraZeneca
Nr.5 - BD
Nr.7 - Biocartis (ikke skal ha oralpresentasjon)
Nr.8 - Denton Mikroskop (ikke skal ha oralpresentasjon)
Nr.9 - DoMorediagnostics
Nr.10 - Holger Hartmann
Nr.11 - Illumina
Nr.12 - Interinstrument
Nr.13 - Montebello diagnostics
Nr.14 - NanoString
Nr.15 - Nerliens Meszansky/3DHISTECH
Nr.16 - MSD (skal ikke ha stand)
Nr.17 - Ortomedic
Nr.18 - Philips
Nr.19 - Roche
Nr.20 - Sectra
Nr.21 - ThermoFisher