Biobank mm

Patologiavdelingene forvalter landets største diagnostiske biobanker. Materiale fra disse biobankene benyttes ofte i undervisning, men da i anonymisert form.

DNP og enkeltpatologer har etter henvendelse til helsedepartementet sikret at slik bruk er hjemlet. De viktigste problemstillingene gjelder bruk av utstryk/snitt i kurs, overføring av preparater til utlandet i forbindelse med konsultasjoner osv. og muligheten for å bidra med vev til nødvendig inntrening av tekniske ferdigheter og prosedyrer. Brevvekslingen om dette finner du til høyre.Problemstillingene er dels overlappende. Leser man gjennom tidligere korrespondanse her, vil man kanskje kunne ungå å sende nye henvendelser om lignende problemstillinger.
Selve biobankloven finner du under Lenker.