Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Fag

Centre for Cancer Biomarkers CCBIO

29. oktober 2014

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er ledet av patolog og professor Lars A Akslen. Senteret arrangerer flere kurs og møter av interesse for forskere, særlig innen patologi.