Centre for Cancer Biomarkers CCBIO

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er ett av to nye sentre for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Senteret er ledet av patolog og professor Lars A Akslen. Senteret arrangerer flere kurs og møter av interesse for forskere, særlig innen patologi.