Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Den norske patologforening

Fag

For klinikere

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.
3. juli 2013

Om histologisk og cytologisk diagnostikk: Se faggruppene.
Se også brev til klinikere om faggrupper til høyre på siden.

Om begjæring om obduksjon: se faggruppe obduksjon.

Ved forskning som involverer gransking av snitt og annet arbeid fra patologiavedlinene, se veiledende prisliste her.