For klinikere

Patologene er viktige samarbeidspartnere når det gjelder diagnostisering og forskning, og forvalter landets største biobanker.

Om histologisk og cytologisk diagnostikk: Se faggruppene.
Se også brev til klinikere om faggrupper til høyre på siden.

Om begjæring om obduksjon: se faggruppe obduksjon.

Ved forskning som involverer gransking av snitt og annet arbeid fra patologiavedlinene, se veiledende prisliste her.