Den norske patologforening

Doktorgrader

Ullevål - 2001 - 2009

10. november 2011

2009 DR PHILOS. MAGNE STENDAL. MEDISIN FRÅ DØD TIL LIV - NÅR RINGEN BLIR SLUTTA. SUPERVISOR: JAN MÆHLEN. 

2009 PHD. DAEHOON PARK.  AXILLARY LYMPH NODE METASTASES IN BREAST CANCER. SUPERVISOR: TORILL SAUER

2006 PHD. ELLEN-ANN ANTAL. LISTERIA BRAIN STEM ENCEPHALITIS. SUPERVISOR: JAN MÆHLEN

2001 DR MED. ANNE KRISTIN VEDÅ GOPLEN. THE AIDS MATERIAL AT ULLEVÅL HOSPITAL 1983-98 - AN AUTOPSY STUDY. SUPERVISOR: JAN MÆHLEN