Den norske patologforening

Forskning

Medforfatterskap, kreditering

11. mars 2019

Forskningsutvalget har forfattet et notat om medforfatterskap ol, se pdf til høyre.