Den norske patologforening

Forskning

Priser for forskningstjenester

Den norske patologforening har satt opp en veiledende prisliste for forskningstjenester i forbindelse med snittskjæring ol. fra patologiavdelingene. Prislisten ble vedtatt i årsmøtet 2013.
28. august 2013