Revisjon av diagnoser ved forskning

Dokumentet er vedtatt på årsmøtet 2014.