Den norske patologforening

Stipend og forskningspriser

Professor Kreybergs fond for Eksperimentell patologi

Professor Kreybergs Fond for Eksperimentell Patologi deler hvert fjerde år ut en pris til forfatteren av den beste avhandlingen som er publisert i løpet av fireårsperioden innenfor fagområdet eksperimentell patologi. Neste utdeling er i 29. februar 2020, med forslagsfrist 15.september 2019.
22. mars 2015

 

 Det forutsettes at morfologiske teknikker har vært anvendt i prosjektet. I henhold til statuttene er det også særlig meritterende om det er vist oppfinnsomhet og originalitet i valg av metoder, og at det har vært arbeidet med enkle og billige hjelpemidler.

Prisens størrelse  bestemmes av bedømmelseskomiteen. Prisen kan
eventuelt deles i en førstepris på 2/3 og en annenpris på 1/3 av beløpet.
 
Bedømmelseskomiteen består av:
Frode Jahnsen, styreleder, professor, avd. for patologi, Oslo universitetssykehus
Sissel Kreyberg, styremedlem, representant for familien
Tore  Slagsvold, styremedlem, professor, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Mona Aleksandersen, styremedlem, professor, Norges veterinærhøyskole
Olav Vintermyr, styremedlem, professor, avd. for patologi, Haukeland universitetssykehus
 
Se også nyheter om tidligere prisvinnere:
2012 og  2016.
Professor Leiv Kreyberg ble oppnevnt som æresmedlem av DNP i 1983. Se under æresmedlemmer her og i vedlegget til høyre.