Biobanker, NOU 2001:19, høringssvar fra DNP til DNLF