ÅRSMØTE 2011

KURS OG ÅRSMØTE FOR NORSK FORENING FOR KLINISK CYTOLOGI GARDERMOEN, 4.-5. FEBRUAR 2011

Styret takker for godt oppmøte og alle bidrag til et givende årsmøte !

De 3 hovedforelesningene finnes som vedlegg til høyre på denne siden.