ÅRSMØTE 2012

NFKCs ÅRSMØTE OG KURS 2012

 

Styret takker for god deltagelse og alle bidrag til et vellykket årsmøte ! På gjensyn i 2013.

Nytt styre fra 2012. Se her.

Vinner av beste frie foredrag: Ying Chen, Akershus universitetssykehus.

Bildekavalkade fra årsmøtet - se til høyre på siden. En spesiell takk til Kari Moi for bidrag!

De fleste inviterte foredragene finnes også som vedlegg.

 

Sted: Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen

Start: Fredag 3. februar, kl 10.00. Registrering fra kl 09.00.

Slutt: Lørdag 4. februar ca kl 13

Hovedtema på årsmøtet: Lungecytologi. EBUS. PET-CT. Nye molekylære undersøkelser. Foredragsholder er bl.a. Prof. Stephen Raab, USA.

Andre tema: Cervixcytologi. Kvalitetssikring. Mentometersesjon med kasus presentert av deltagerne. Frie foredrag.

Priser:

Kun årsmøte (inkluderer lunsj begge dager):             kr.1500/2000,- for medlem/ikke-medlem

Overnatting:                                                                kr. 600,-

Festmiddag fredag                                                      kr. 450,-

Betal medlemsavgift for 2012 samtidig, NB! Økt til kr. 300,-.

NB! Kun betaling gjelder som påmelding. Vi ordner så med reservasjoner av hotellrom.

Påmelding/betaling til kontonummer: 9100.16.37520, NFKC v/Bente E. Jensen, Avdeling for patologi, Ahus.

Ved spørsmål, ta kontakt på e-post: bente.e.jensen@ahus.no

NB! Husk å presisere på innbetalingen hva/hvem beløpene gjelder for.

Det vil bli søkt om kursgodkjenning av årsmøtet for både bioingeniører og leger i spesialisering.

Frist for påmelding og innsending av abstract: 6. januar. Frist for kasus: 20. januar.

Abstract for frie foredrag sendes til Jon Lømo, e-post: joloem@ous-hf.no