ÅRSMØTE 2013

DSC_0111.JPG
Nye æresmedlemmer utnevnt på årsmøtet: Torill Sauer, Aasmund Berner, Bente Helen Borge

I år som foregående år ble møtet holdt på Radisson Blu Airport Hotell, Gardermoen. Det er veldig praktisk for mange at møtet er på Gardermoen, noe som gjør at deltakelsen blir stor fra hele landet. I år var det nærmere 110 deltakere. Hovedtemaet for møtet var thyreoidea lesjoner og Bethesda-klassifikasjonen. Først holdt overlege Kristin Holgersen Fagerlid, Oslo Universitetssykehus (OUS) et flott foredrag om radiologisk og klinisk utredning av thyreoidealesjoner. Bethesda-klassifikasjon er et viktig verktøy for å bedre diagnostikken, gjøre den mere ens og lette kommunikasjonen med kliniker. Overlegene Eva Sigstad, Krystyna Kotanska Grøholdt og Helene Laurvik, OUS holdt et flott og pedagogisk kurs over temaet og fikk mye applaus.  De hadde også trykket et hefte med flotte illustrasjoner og bilder som vi kan ha mye glede av i diagnostikken. Dette vil bidra til at kunnskapen blir forbedret. Ennå har ikke Bethesda-klassifikasjon fått stort gjennomslag i Norge. Det er kun Lillehammer og Akershus Universitetssykehus (Ahus) som fullt ut har innført denne. I diskusjonen etterpå var det stor begeistring og det ble tatt til orde for at det er noe man bør innføre nasjonalt. Avdelingssjef Ying Chen, Akershus Universitetssykeus (Ahus) holdt også et engasjert innlegg om sine erfaringer med Bethesda-klassifikasjonen. Som vanlig var det statusoppdatering fra Kreftregisteret ved den nye lederen for Masseundersøkelsen, Stefan Lønnberg.

Fredag kveld var det bankett middag, og høydepunktet var utnevnelsen av Torill Sauer, Bente Helen Borge og Aasmund Berner til æresmedlemmer av NFKC, for deres store bidrag til norsk cytologi gjennom en manns/kvinne alder. Vel fortjent og gratulerer!

Etter middagen møtes mange i baren til noe å drikke - alltid en veldig hyggelig og avslappet stemning. Noe av det som kanskje gjør møtet ekstra hyggelig er at vi er to faggrupper som møtes, screenere og patologer, som begge er avhengig av hverandre og har mye å lære av hverandre. For mange stengte nok baren litt brått.

Lørdagen startet med årsmøtet uten de store kampsakene, og møtet gikk rolig for seg. Ingen i styret var på valg. Etterpå holdt Mai Liv Eide, Trondheim, et engasjert foredrag om væskebasert cytologi og uegnede prøver. Konklusjonen var at uegnede prøver ikke har gått ned, men heller opp med Thinprep. Dette kan delvis skyldes dårlig opplæring av legene i bruk av utstyret. Som vanlig bidro æresmedlem Torill Sauer faglig, med to utmerkede innlegg.Som tidligere år var det spennende kasus og i år ble prisen for beste presentasjon delt mellom Ellen D´Hooghe, OUS og Line Haugan Moi, Tromsø.

Honnør til det nye styret for et flott møte, og vi gleder oss til 2014.

Øystein Garred, Oslo universitetssykehus