ÅRSMØTE 2014

31. jan - 1. feb på Gardermoen
Årsmøtet for 2014 samlet ca 80 deltagere. Det er noe færre enn foregående år, som sannsynlig skyldes økte priser. Det faglige programmet var fyldig, med hovedvekt på serøse væsker, thyroideacytologi og cervix. 6 av 8 abstracts hadde cervix som tema.
P1310008.JPG

Som vanlig startet det faglige programmet med siste nytt fra Kreftregisteret. Stefan Lönnberg, leder for Masseundersøkelsen, skisserte status og utfordringer. Problemene med Datatilsynet knyttet til lagring av negative screeningresultater er nå løst etter at Stortinget vedtok en ny Helseregisterlov. Dette vil vesentlig bedre kvalitetssikring og forskning i programmet. Det er en rekke muligheter for forbedringer som Kreftregisteret ser på, alt fra tiltak for å øke oppmøte (fremdeles ca 80%) ved etablering av nye rutiner for informasjon og elektroniske påminnelser, forhindre frafallet i oppfølgingen av kvinner med funn, synliggjøre mulig overdiagnostikk (økt antall kolposkopier og biopsier), osv. Det arbeides med en ny screeningalgoritme som vil innebære refleks (umiddelbar) HPV-testing, og lansering av denne nærmer seg, men dato er ikke bestemt. Primærscreening med HPV-test for aldersgruppen 35-70 år nærmer seg også. Startdato for de 4 prøvefylkene (Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord Trøndelag) er 1. januar 2015.

 

Hovedtema for årsmøtet var serøse væsker. Professor og overlege Ben Davidson ved OUS Radiumhospitalet holdt 3 sesjoner med fyldig dekning av morfologi, markører samt nye forskningsresultater. Foreleseren har selv forsket på dette emnet gjennom flere år, og er forfatter (editor) av en nylig utkommet bok om cytologi i serøse væsker. De som ikke fikk med seg alt, kan kjøpe boka ! (utkommet på Springer forlag).

Så fulgte en sesjon om den nye Bethesda klassifikasjonen i thyroideacytologi, som nå er blitt standard internasjonalt. Denne er på vei til å bli etablert i Norge. Flere laboratorier har allerede startet opp. Eva Sigstad, OUS Radiumhospitalet viste en rekke kasus, og mentometer systemet ble brukt som pedagogisk hjelpemiddel. Dette var en nyttig sesjon. Mentometer systemet (eies av Patologforeningen) er et effektivt og morsomt hjelpemiddel som kan brukes i flere sammenhenger. Bl.a ble det brukt mye under cytologikurset for leger i spesialisering i Bergen i høst.

Det var frie foredrag både fredagen og lørdagen, 6 av 8 stk dreide seg som cervix. Det forteller at cervix stadig er sentralt og aktuelt, ikke minst pga alle endringer som skjer med screeningprogrammet. Temaer var algoritmer, HPV-tester, væskebasert cytologi, og rapid prescreening. ”Heldigvis” var det også non-cervix foredrag (molekylær diagnostikk i thyroideacytologi, og endoskopisk ultralyd (EUS)-veiledet FNA. Sistnevnte, presentert av medisinerstudent Sarah Løvdahl (OUS Ullevål), vant pris for beste abstract. Medforfattere på denne studien var T. Hauge, I. Franco-Lie, L. Larssen og J. Lømo.

Foreningsmøtet lørdag morgen forløp uten de store diskusjoner. Foreningens økonomi og tilstand ellers er solid. Styre og valgkomite ble gjenvalgt for nye 2 år. Ben Davidson ble valgt som ny IAC representant, etter Aasmund Berner.

Middagen fredag kveld hadde god påmelding, og var som vanlig hyggelig. Det var ingen danseopptreden i år, men tilløp til vitser, og ellers er man i god stand til å underholde hverandre!

Takk til styret for et godt arrangement!

Jon Lømo (OUS Ullevål)

 

VEDLEGG (se til høyre på siden):

Kasus serøse væsker

Kasus thyroideacytologi

Program