ÅRSMØTE 2016

Årsmøte i Norsk forening for klinisk cytologi for 2016 ble holdt på Sundvolden hotell. Dette historiske og ærverdige hotellet befinner seg i naturskjønne omgivelser mellom Tyrifjorden og Steinsfjorden på Ringerike. Foreningen hadde organisert busstur fra Gardermoen for reisende med fly.

 

Dag 1:

NFKCs leder Hans Kristian Haugland ønsket velkommen, og deretter var det en kort presentasjon av utstillere (industri). Hovedtema på møtet var lungecytologi, og foreleser Peter Jebsen hadde fokus på erfaringer ved Rikshospitalet med bl.a. CT-veiledete biopsier, EUS og EBUS. Innspill fra salen viste at det er flere tilnærminger til dette, inkl bruk av biopsi imprint fremfor FNA, og screener til stede fremfor patolog. Ved lunsjen i hovedbygningen  var det videre gode diskusjoner rundt bordene. Jebsen fortsatte med teknikk/kvalitetssikring og kasustikker (bla. francisella tularensis) og sammenligning av primærcytologiske diagnoser og endelige histologisk besvarelser. Lars Helgeland (Haukeland sykehus) var neste foreleser med en rekke cytologiske kasustikker av bl.a. primære og metastaserende lungesvulster. Deltakerne fikk bryne seg med mentometer, som alltid er populært og instruktivt.  Til slutt var det fortjente gaver til de to foreleserne.

 

Peter Jebsen og Lars Helgeland

Senere på kvelden samlet kursdeltakere seg ved baren (hovedbygningen) til hyggelig samvær og prat med musserende drinker før turen gikk videre til storsalen til en flott og bedre middag. Stemningen ved bordene var til å ta og føle på! Etter middagen møttes deltakere enten på dansegulvet eller rundt sofagrupper i baren til videre sosialt og utveksling av erfaringer/diskusjoner til sene kveldstimer!

 

Dag 2:

Deltagerne møtte opplagt til neste dags program, først det regulære årsmøte i foreningen. Fjorårets aktiviteter ble presentert, bl.a. NFKCs anbefalinger om klinisk indikasjoner for HPV-testing. Det er et visst press fra rekvirenter (og kvinnene) mht HPV-testing for tiden, og noe usikkerhet hvordan dette skal håndteres. Det er lansert tiltak for redusere antall uegnede prøver med bl.a. e-læringskurs for klinikere. I år var det valg på styre og valgkomite, og valgkomiteens innstilling ble enstemmig tatt til følge.

 

Det nye styret: Anna Wittersø, Marius Lund-Iversen, Sveinung Wergeland Sørbye (ny leder) , Marzena Johansson, og Hans Kristian Haugland (avtroppende leder).

 

Siri Borchgrevink-Persen, St Olavs Hospital, takket for seg som sekretær i styret, etter å ha sittet rekordlenge (7 år).  Takk for innsatsen for NFKC, Siri! Og takk til Siris ektemann Lasse for hjelp med foreningens regnskap og mange årsmøter!

Kreftregisteret stilte kvinnesterke med den nye lederen for Masseundersøkelsen, Ameli Trope, og Gry Skare fra sekretariatet. De ulike utfordringer og oppdatert statistikk fra programmet (2013-14 tallene) ble presentert.

Det var godt tilfang av abstracts (6 foredrag + 1 poster) og kasus (4 stk) på møtet. Tema spente fra væskebasert cytologi (erfaringer med SurePath), til celleblokk, EBUS og bruk av ultralyd i punksjonspoliklinikk. Kasuistikkene beskrev interessante tilstander som endosalpingiose, angiomatoid fibrøst histiocytom, paragangliom, og mammacancerresidiv etter 30 år.

Til slutt var det utdeling av priser til beste frie foredrag og kasus, som gikk til henholdsvis Tatiana Georgiesh/Jon Lømo fra OUS (om EBUS), og Anna Wittersø fra AHUS (om endosalpiongiose). Det skal nevnes at AHUS var mest bidragende avdeling med 3 foredrag, 2 kasus og 1 poster !

 

Anna Wittersø og Jon Lømo

Takk til styret for et veldig godt arrangement! Det virket som deltagerne var veldig fornøyd med de nye lokalitetene med ulike fasiliteter og bespisning. Valget av Sundvolden kan gjerne gjentas!

Hossein Schandiz (LIS) og Jon Lømo, Oslo universitetssykehus