ÅRSMØTE 2017

Rapport fra årsmøtet - ser her.

Rapport fra årsmøtet

Hovedtema på Årsmøtet er urincytologi. Det anbefales å sette seg noe inn i Paris systemet for å få fullt utbytte. Les f.eks. følgende artikkel i Acta Cytologica, som presenterer systemet kortfattet. https://www.karger.com/Article/FullText/446270. Alternativt, få avdelingen til å kjøpe boka: The Paris System for Reporting Urine Cytology; Rosenthal and Wojcek (Eds), Springer 2016. 

Professor Syed Z. Ali fra Johns Hopkins Hospital i Baltimore, USA, er hovedforeleser. Dr. Ali er en svært kjent foreleser, kursholder og forfatter av lærebøker innen cytologi. Han var en av hovedforfatterne bak Bethesda klassifikasjonen for thyroideacytologi. Ali besøkte Norge sist på Årsmøtet i 2009. I tillegg til urincytologi skal han forelese om pancreas- og thyrodeacytologi. Sistnevnte dreier seg om den internasjonale arbeidsgruppens ferske oppdateringer av Bethesda systemet for thyroideacytologi.