Godkjente HPV-tester til HPV primærscreening

Krav til HPV-tester i primærscreening kan leses her.