Den norske patologforening

HPV

Godkjente HPV-tester til HPV primærscreening

30. april 2018

Krav til HPV-tester i primærscreening kan leses her. Hvilke tester som er godkjent, med tilhørende transportmedium, er også omtalt.