Den norske patologforening

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring i cervixscreening - NFKC/DNP (2012)

NFKC og DNPs dokument om kvalitetssikring i cervixscreeningen er nå endelig godkjent.
9. april 2012

Se vedlegg til høyre på siden.