Den norske patologforening

Cervixscreening

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Norge

For utfyllende informasjon om det norske programmet se Kreftregisterets hjemmeside. Lenke her.
3. juni 2012